Skip to content

Varvsindustrin

De som arbetar inom varvsindustrin arbetar med att reparera eller bygga skepp och fartyg. Sverige hade en gång i tiden en av de största varvsindustrierna i världen, och även om det förekommer skeppsvarv i Sverige än idag går det inte att jämföra med varvsindustrins storhetstid.

Anledningen till att varvsindustrin nästan dog ut i Sverige var den så kallade varvskrisen. De svenska skeppsvarven började växa i omfattning i början av 1900-talet, och redan under mellan- och efterkrigstiden hade Sverige utvecklats till en av de ledande nationerna inom varvsindustrin. Under andra världskriget och åren som följde direkt efter kriget kunde dessa skeppvarv tjäna stora pengar på att reparera krigsskadade skepp. Under 1950-talet utvecklades sedan verksamheten på varven genom att man även började nytillverka skepp. Under 1960-talet såg varvsindustrin stora investeringar, och produktionskapaciteten ökade, framförallt vid varven Eriksberg, Götaverken, Uddevallavarvet och Kockums.Oresundsvarvet

Efter 1960-talet började dock den internationella konkurrensen bli allt hårdare, framförallt från Japan. Detta gjorde att de höga vinsterna i den svenska varvsindustrin minskade, och aldrig kom tillbaka till samma nivåer som under guldåldern under 1950- och 1960-talen. Det var flera bidragande faktorer som orsakade krisen bland de svenska varven, men spiken i kistan var sannolikt oljekrisen i början av 1970-talet. Som en följd av statlig och facklig inblandning hade då Sverige påbörjat en stor utbyggnation av varvens produktionskapacitet, när läget i världen egentligen talade för att man borde börja skära ner på verksamheterna. De flesta svenska varv var specialiserade på att tillverka så kallade oljetankers, och när oljekrisen slog till mellan 1973 och 1974, samtidigt som världshandeln i allmänhet avtog, drabbade det de svenska varven hårdast – det fanns inte längre någon efterfrågan på tankers.

Detta ledde till att man 1974 stod inför en akut kris i varvsindustrin. Den krisen hade dock fortfarande kunnat avvärjas något, om man i det läget hade bromsat de stora investerings- och anställningsprogram som pågick, och om man hade minskat produktionskapaciteten. Detta gjorde man dock inte, av framförallt politiska och fackliga skäl (ett riksdagsval var nära förestående). Krisen var ett faktum.

Varvsindustrin dog dock inte ut helt, och utgör fortfarande en liten procentandel av de svenska industrierna idag, och ger jobb till många svenskar.

firmasite