Skip to content

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin eller förädlingsindustrin innefattar en mängd olika områden, då begreppet omfattar alla de industrier som omvandlar råvaror till förädlade produkter. Hit hör till exempel verkstadsindustrin, som förädlar plast, metall och trä till produkter och halvfabrikat. Verkstadsindustrin kan i sin tur delas upp i till exempel fordonsindustrin, maskintillverkning och varvsindustrin. Processindustrin är en annan underkategori till tillverkningsindustrin, och här hittar man industrier som pappersindustrin, järnverk och stålverk och petrokemisk industri. Även textilindustrin hör till tillverkningsindustrin.800px-ABB_Headquarter_Sweden102

Tillverkningsindustrin har länge varit viktig för Sverige, och fortsätter att vara det, men vissa delar av den har genomgått svåra tider. Det gäller särskilt den svenska fordonsindustrin, som länge haft det svårt finansiellt och som genomgick en kris under den globala, ekonomiska krisen. Det ledde till att stora delar av den svenska fordonsindustrin numera ägs av utländska företag. Volvo sålde till exempel sin personbilstillverkning till Ford redan 1999, och köptes i och med krisen upp av det kinesiska företaget Geely, år 2010. Den svenska delen av Volvo AB tillverkar numera framförallt lastbilar och bussar. Inte heller den svenska lastbilstillverkaren Scania ägs längre av svenskar, då företaget 2008 köptes upp av Volkswagen, och Saabs bilproduktion övertogs år 2000 av det amerikanska företaget General Motors. År 2010, efter krisen, såldes dock företaget vidare till en nederländsk tillverkare av sportbilar, Spyker.

Också andra delar av svensk verkstadsindustri har fått stryka på foten i samband med den globala krisen. Däribland kan nämnas ABB, som numera ägs till hälften av ASEA och till hälften av det schweiziska företaget Brown Boveri. Vissa företag inom verkstadsindustrin är dock fortfarande svenska även när det gäller dess ägare, till exempel Electrolux, som bland annat tillverkar kylskåp och spisar, SKF, som tillverkar kullager, och Atlas Copco, som tillverkar borrutrustning. Självklart måste även skogsindustrin nämnas när man talar om svensk tillverkningsindustri, eftersom den länge har utgjort, och fortfarande utgör idag, en mycket stor del av den totala svenska industrin.

I stort sett allt som har tillverkats i verkstadsindustrin, vare sig det är bilar, vitvaror eller något annat, kan du hitta på Allaannonser.nu. Där samlas nämligen de flesta annonssidorna online, så att du lätt kan hitta det du letar efter med en enda sökning.

firmasite