Skip to content

Scania

Scania är det svenska lastbilsföretaget som fått sitt namn efter Skånes latinska namn. Inte konstigt alls eftersom bolaget såg dagens ljus kring förra sekelskiftet i Malmö. Då var de mest inriktade på cyklar men ganska snart insåg de att det var i motorer som framtiden låg. Scania är lite av en svensk framgångssaga, även om det idag till största delen ägs av tyska Volkswagen AG. Scania är mest känd för sina lastbilar och bussar men de producerar även motorer till industrin och båtar. Företaget har även verkstäder för tunga fordon där det utför olika typer av service.

En större marknad

Som alla företag är Scania vinstdrivande och vill växa. År 1999 verkade en svensk drömaffär vara på gång. Scania och Volvo ville gå samman. Aktieägarna godtog fusionen och aktierna flyttades till apportkonton. Affären verkade gå i lås när EU-domstolen ansåg att köpet skulle leda till utebliven konkurrens. Affären måste därför läggas på is. MAN lade ett fientligt bud några år senare men denna gång röstade aktieägarna nej. 2014 blev Scania uppköpta av Volkswagen AG och försvann från Stockholmsbörsen. Nu är Scania misstänkt för inblandning i kartellaffär där Volvo redan fått böta. Scanias skuld är inte klargjord men företaget har avsatt kapital för att kunna betala dryga böter. Ingen rök utan eld.

Scania tar sikte på framtiden

Scania har varit med om många förändringar med hundra år i branschen. Nu tar de även sikte på framtiden för att möta de miljökrav som finns. Exempelvis provas Scanias lastbilar på E16 där de kan kopplas upp på elkablar. Det fungerar ungefär som en spårvagn. Scanias mål är att minska på överskottsproduktionen och satsa på hållbara produkter. Genom att minska på energin i produktionsledet och hushålla med materialet blir det mindre belastning på miljön. Även resultatet avspeglar sig i slutprodukten då deras motorer drar mindre bränsle och släpper ut färre avgaser. Fast vem vet, i framtiden kanske alla Scanias lastbilar går på el?

 

firmasite