Skip to content

Sågverksindustrin i Sverige

Sverige har alltid varit ett exportland av rang och om det finns något som vi har i överflöd här så är det skog. De svenska skogarna är berömda över hela världen för att vara vidsträckta och bestå av bra byggvirke. Det har inneburit att vi har producerat många ton timmer till både andra delar av Sverige liksom utomlands – och även om sågindustrin har förändrats kraftigt under de senaste 50 åren står skog och trä fortfarande av en betydande del av den svenska exporten.

 

Vid en tidpunkt var trä det överlägset populäraste materialet att använda i byggnationer och även om det har fått konkurrens från många andra material finns det fortfarande stor efterfrågan på trä och virke av hög kvalitet. Det har fått ett särskilt starkt uppsving under de senaste åren när kunskaper om miljön har förbättrats hos allmänheten och människor har insett värdet av att kunna bygga i trä.

 

De tidiga sågverken hade en nackdel: de var tvungna att byggas i anslutning till vatten för att de skulle kunna fraktas till andra delar av landet. Eftersom det inte fanns vare sig lastbilar eller järnvägar på den tiden – och frakt med häst och vagn lönade sig inte – gällde det att skeppa sitt virke nerström tills de kom till mottagande hamn. Antingen kunde virket skeppas direkt i vattnet eller så gick det ångfartyg som tog virket med sig.

 

Det första var ett ekonomiskt men riskabelt projekt medan det senare krävde en hel del investeringar. När järnvägen kom blev det betydligt enklare att massproducera virke och det var precis vad Sverige började göra. I Norrland, som står för en stor majoritet av Sveriges skog, började sågverk ploppa upp som svampar ur jorden och ofta var det inte mer än ett par, tre stycken som ägde sågverket tillsammans. Det var en sorts småskalig produktion som gjorde att det inte blev så mycket industriöverskott.

 

Så såg sågverksbranschen länge ut tills det skedde en viktig förändring under 1900-talets andra hälft. Det var en förändring som korresponderade med utvecklingen i världen i stort och som gick ut på att allt mer koncentrerades till större företag. De större aktörerna kunde köpa upp de mindre och fick på så sätt större marknadsandelar. I dag ägs en majoritet av all sågverksindustri av några stora företag – att jämföra med ett hundratal år sedan när det fanns ett oräkneligt antal sågverk över hela landet. Ännu har man dock inte kommit ikapp övriga branscher när det kommer till ägarkoncentration och flera uppstickare försöker ännu överleva på mindre marginaler.

Sågverksindustrin i Sverige 2

 

firmasite