Skip to content

Massa- och pappersindustrin i Sverige

Det finns en produkt som vi använder dagligen, vars tillkomst vi kanske inte alltid reflekterar över. Det handlar förstås om papper, som är en viktig del i samhället. Papper omgärdar oss överallt eftersom det har så många användningsfunktioner: du antecknar saker på det, använder det för att skylta eller skicka meddelanden och det används för att torka och städa upp. Papper används så pass mycket att det är lätt att glömma bort att det ligger en relativt komplex och avancerad tillverkningsprocess bakom varje ark. Lyckligtvis ligger den svenska pappers- och massaindustrin i framkant internationellt, vilket gör att vi har god tillgång till papper av god kvalitet.

Papper är slutprodukten som börjar med en bit ved. Det finns en speciell sort virke som heter massaved och det är ett trävirke som är optimerat för att göra pappersmassa. Det är i första hand gran och tall som används i de svenska pappersbruken för att tillverka papper men även björkved går att använda, liksom andra trämaterial. Pappersmassan används sedan för att tillverka papper. Hur den exakta processen går till skiljer sig från fabrik till fabrik. Vissa bruk har massaproduktionen integrerat med papperstillverkningen på samma bruk medan andra har dem åtskilda. Sverige har knappt 56 pappers- och massabruk, där en snabb enkät gör gällande att knappt hälften är integrerade bruk med både massa- och pappersframställning medan de andra kräver en extra transport för att få fram slutprodukten.

 

Pappersbruk har funnits länge och har existerat inom Sveriges gränser i ett halvt millennium. Gustav Vasa grundade nämligen ett bruk i Norrström och andra kungar och regenter har också haft sitt att säga om pappersbruken. Det visar om inte annat vilken enorm politisk och ekonomisk påverkan som pappersbruken har haft i Sverige. Dels har det haft reella konsekvenser för den svenska exportindustrin, dels har tider av bristande papperstillverkning lett till papperskriser som fått hela samhället att sakta ner.

 

I dag har många av pappersbruken gått samma öde till mötes som en hel del av de andra traditionella, tunga industrierna: det har varit nedläggningar och avskedsvarsel som lett till färre anställda. 1900-talet inleddes annars med en snabb expansionstakt, där pappersbruken byggdes ut och fler arbetare anställdes. Sedan kom en våg av teknologisk effektivisering, vilket ledde till att antalet arbetstillfällen minskade. I dag producerar vi mer massa än någonsin, men det sker främst genom automatiska maskiner och därför anställer inte industrin lika många människor som tidigare. De som tidigare jobbade inom branschen har fått söka sig till andra yrken, som väktare eller kock. För den som inte lagar mat professionellt men vill ha tips på bra recept kan Matklubben vara ett alternativ.

Massa- och pappersindustrin i Sverige 2

firmasite