Skip to content

Gruvindustrin i Sverige

Att sammanfatta Sveriges ekonomi i några meningar är numera svårt eftersom globaliseringen har gjort att vi numera både importerar och exporterar en rad olika saker. Inte minst har vi i stor utsträckning övergått till ett kunskapssamhälle där teoretisk kompetens värderas högre på arbetsmarknaden. Ändå finns det kvar en grundbult, som under många har burit den svenska ekonomin oavsett konjunkturläge: gruvdriften. Sveriges gruvor har länge tillhört de mest framgångsrika i världen och vi har höga exporttal per capita när det gäller bruten malm. Gruvindustrin anställer än i dag tusentals människor, främst i norra Sverige, och även om gruvans anställningsvillkor liksom malmbrytningens teknologi har förändrats mycket är det fortfarande samma mekanism i grunden.

 

Gruvdrift har funnits i Sverige så länge som vår historia är dokumenterad. Det innebär att vi kan spåra gruvnäringens början ända tillbaka till 1200-talet. Sedan dess har nya gruvor uppkommit och andra stängt igen beroende på vilka fynd som gjorts och under århundradena är det många som fått sin försörjning genom gruvan. Det gäller framför allt på mindre orter, där hela bygdens leverne kunde vila på en och samma gruva.

 

Om den tvingades stänga igen blev de ekonomiska konsekvenserna förödande. En av de äldsta gruvorna i Sverige är Falu koppargruva, där det finns indikationer på att man bröt kopparmalm redan på 800-talet. För drygt 20 år sedan, 1992, stängde gruvan igen verksamheten och därmed gick en över ett millennium lång epok i graven. Det uppmärksammades nationellt och blev sen högtidlig ceremoni. Några år senare fick gruvan ett välförtjänt erkännande när det blev utsett till ett världsarv.

 

I dag finns det ungefär mellan 50 och 60 aktiva gruvor i Sverige, där merparten sysslar med utvinning av mineraler. Det handlar om ämnen som dolomit, kalksten, lera och järnockra. 16 av gruvorna utvinner metall, och då handlar det om järnmalm, guld, silver och sulfidmalm. De allra flesta metallgruvorna finns i Norrbotten och Västerbotten, där tillgången på metall är god jämfört med i övriga landet. Det är framför allt LKAB – som är ett statligt företag – och Boliden Mineral som står för brytningen. Många av gruvorna har varit öppna i över 50 år men fortsätter ännu att leverera. Den allra äldsta gruvan som är i drift än i dag är Garpenbergsgruvan i Garpenberg, där det bryts sulfidmalm.

Gruvindustrin i Sverige 1

firmasite