Skip to content

All posts by lina

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin eller förädlingsindustrin innefattar en mängd olika områden, då begreppet omfattar alla de industrier som omvandlar råvaror till förädlade produkter. Hit hör till exempel verkstadsindustrin, som förädlar plast, metall och […]

Varvsindustrin

De som arbetar inom varvsindustrin arbetar med att reparera eller bygga skepp och fartyg. Sverige hade en gång i tiden en av de största varvsindustrierna i världen, och även om […]

firmasite